Zakres działalności

  • Kompleksowe projekty obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych oraz budynków użyteczności publicznej.
  • Projektowanie konstrukcji obiektów budowlanych w technologii żelbetu i stali.
  • Projektowania konstrukcji inżynierskich w tym: fundamentów maszyn, fundamentów wież turbozespołów, murów oporowych, nasypów, wszelkiego rodzaju zbiorników, silosów, wież, masztów, podpór itp.
  • Projektowanie dróg wewnętrznych, dojazdowych, lokalnych i zbiorczych, zjazdów z tych dróg oraz parkingów.
  • Wykonywania projektów rozbiórek wszelkich obiektów budowlanych i budowli.
  • Wykonywania ekspertyz technicznych oraz opinii technicznych stanu obiektów budowlanych.
  • Sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich na budowie.
  • Sprawowanie kontroli technicznej obiektów ( przeglądy półroczne, roczne, pięcioletnie ).
  • Audyty energetyczne.
Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET