O nas

Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt” utworzone zostało w sierpniu 2004 r. Od samego początku firma zajmuje się głównie budownictwem przemysłowym realizując kompleksowe projekty obiektów przemysłowych jak również liczne opracowania specjalistycznych projektów konstrukcji dla branży przemysłowej. Wraz z rozwojem firmy poszerzyliśmy usługi o kompleksowe projektowanie obiektów handlowych, usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Trzon firmy tworzą jej założyciele, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując w dużych firmach projektowo – wykonawczych gdzie realizowali własne projekty w generalnym wykonawstwie. Dlatego też realizacja na budowie własnych projektów traktowana jest przez nas jako najcenniejsze doświadczenie z tego okresu.
Firmę tworzy stosunkowo młoda, mobilna kadra inżynierska wykorzystująca w swojej pracy najnowocześniejsze oprogramowanie pozwalające w krótkim czasie stworzyć dokumentację projektową poprzedzoną szczegółową analizą ekonomiczności przyjętych rozwiązań. Indywidualne podejście do projektu, znajomość sztuki budowlanej i procesów budowlanych nabyte przez lata pracy przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych pozwalają nam dobrać każdemu Inwestorowi optymalne rozwiązania pod każdym względem, nie tylko ekonomicznym
W procesie przygotowawczym w ramach kompleksowej obsługi projektu uzyskujemy dla Inwestora: warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe, decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne oraz wszelkiego rodzaju zgody i uzgodnienia. Proces projektowania z reguły poprzedza wielobranżowa koncepcja projektowa pozwalająca na wstępne oszacowanie kosztów inwestycji oraz niezbędnego potencjału technicznego i wymaganego czasu dla realizacji danego zamierzenia budowlanego. W trakcie budowy obiektu, w ramach umowy zawartej na prace projektowe sprawujemy nadzór autorski oraz na Państwa życzenie nadzór inwestorski. W większości przypadków dla zrealizowanych przy naszym udziale obiektów sprawujemy po dziś dzień kontrolę techniczną wymaganą ustawą Prawo budowlane.

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET