E.Leclerc - Hipermarket Bełchatów

Rozbudowa Hipermarketu „E.Leclerc” w Bełchatowie.
Projekt rozbudowy Hipermarketu E.Leclerc w Bełchatowie zakresem obejmujący:

  • Rozbudowę i przebudowę hipermarketu o łącznej powierzchni 12 856 m2, w tym rozbudowa: 6 520 m2, przebudowa: 6 336 m2 wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ogrzewczą, wentylacji, technologiczną.
  • Rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego o kolejne 7 380 m2 powierzchni parkingów i dróg wewnętrznych wraz ze zjazdem publicznym.
  • Sieci i instalacje infrastruktury wewnętrznej: elektryczne ( w tym przebudowa linii 15kV ), wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, technologii stacji paliw, oświetlenia terenu.
  • Inwentaryzacja dendrologiczna wraz ze zgodą na usunięcie drzew i krzewów realizując przy tym projekt zieleni dla nasadzeń zastępczych.

W ramach projektu wykonaliśmy koncepcję projektową planowanej rozbudowy i doprowadziliśmy do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonaliśmy projekt rozbiórki i uzyskaliśmy pozwolenie na rozbiórkę trzech budynków produkcyjnych. Uzyskaliśmy niezbędne warunki przyłączeniowe, uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcą dróg, ochroną środowiska włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W trakcie realizacji rozbudowy sprawowaliśmy nadzór inwestorski. Wzorowa współpraca z Inwestorem zaowocowała kolejnym zleceniem jakim był projekt rozbudowy stacji paliw przy hipermarkecie ELeclerc w Bełchatowie. Dotychczas zrealizowano I etap budowy obejmujący powiększenie powierzchni sprzedaży do parametrów hipermarketu, budowę nowego magazynu i infrastruktury zewnętrznej przewidzianej do realizacji budowy części galerii handlowej o powierzchni 4500 m2, której realizacja przewidziana jest w późniejszym etapie.


<< Powrót do realizacji

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET