Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa

Kompleksowy projekt wielobranżowy modernizacji i rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa
Inwestycja była realizowana w formie "zaprojektuj wybuduj", a nasze biuro projektowe realizowało dokumentacje projektową, która obejmowała: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz STWiORB, a zakresem obejmowała:

  • Kompostownia odpadów w tym.: reaktory stabilizacji tlenowej, biofiltr, wiata płuczki, boksy bioodpadów
  • Budynek garażowo-warsztatowego, boksy magazynowe w formie wiat oraz otwarte boksy magazynowe
  • Rampa PSZOK, budynek wagowy, waga najazdowa
  • Hala przyjmowania odpadów
  • Rozbudowa hali sortowni o strefę odbioru odpadów
  • Boksy magazynowe, zaplecze socjalne, przebudowę budynku administracyjno-socjalnego
  • Zbiornik p.poż., zbiornik na odcieki, kompresorownia, plac przeróbki gruzu, parking
  • Zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, elektryczna i teletechniczna

  • << Powrót do realizacji

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET