Zakład w Dylowie

Ruszył III etap realizacji budowy Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dylów A, gmina Pajęczno, którego projekt realizowała nasza firma. Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych etapów realizacji sprawujemy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Budowę rozpoczęto w lipcu 2019 roku. Zakres prac III etapu obejmuje:

  • Budowę hali sortowni odpadów o pow. zabudowy 4106,95 m² i pow. użytkowej 4026,53 m2 wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi oraz urządzeniami technologicznymi.
  • Rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego o powierzchni zabudowy 399,38 m2 i powierzchni użytkowej 597,26 m2 wraz z wewnętrznymi instalacjami użytkowymi.
  • Rozbudowę zewnętrznych instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
  • Budowę zbiornika na nieczystości ciekłe.
  • Wykonanie nawierzchni betonowych i asfaltowych na terenie zakładu.

Etap III jest ostatnim etapem realizacji projektu rozbudowy Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dylów A, gmina Pajęczno realizowanych dla Eko-Region Sp. z o.o.


<< Powrót do realizacji

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET