EKO-REGION - Zakład w Dylowie

Zakład Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dylów A, gmina Pajęczno.
Projekt rozbudowy Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dylów A, gmina Pajęczno wraz z uzyskaniem wszelkich warunków, opinii, uzgodnień oraz pozwolenia na budowę zrealizowany na zlecenie ”EKO-REGION” Sp. z o.o. w Bełchatowie zakresem obejmujący:

 • halę sortowni odpadów o pow. zabudowy 4106,95m² i pow. użytkowej 4026,53m2 wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi oraz urządzeniami technologicznymi;
 • budynek administracyjno-socjalny o powierzchni zabudowy 399,38 m2 i powierzchni użytkowej 597,26 m2;
 • wiatę magazynową B2 o powierzchni zabudowy 324,00 m2;
 • wiatę magazynową B3 o powierzchni zabudowy 401,52 m2;
 • kompostownię tunelową z montażem przykrycia dachu o pow. zabudowy 2680,77 m² i pow. użytkowej 2455,20 m² czterech biofiltrów pionowych i sterowni kontenerowej;
 • fundament wraz z montażem wagi o wymiarach 3x18m i nośności 60 ton;
 • myjnię płytową o wymiarach 6x20 m;
 • brodzik dezynfekcyjny;
 • przebudowy kwatery II o pow. 19331,00m2 oraz budowy podkwater IIa i IIb o pow. 21500,00 m2;
 • instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej i kanalizacji odcieków, elektryczną;
 • szczelny zbiornik wód opadowych o poj. 1775,00 m3;
 • szczelny zbiornik ścieków oczyszczonych o poj. 5982,00 m3;
 • stację transformatorową 15/0,4kV oraz sieć energetyczną NN;
 • drogi wewnątrzzakładowe, miejsca postojowe i place manewrowe oraz zjazd;

Firma Jukon-Projekt sprawowała dla etapu I budowy i aktualnie sprawuje nadzór inwestorski nad realizacją II etapu robót. Realizacje I etapu budowy zakończono w lutym 2017 roku. Aktualnie realizowany jest etap II.


<< Powrót do realizacji

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET