EKO-REGION - Sortownia w Gotartowie

Budynek sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie gm. Kluczbork.
  Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. „Budowa budynku sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie gm. Kluczbork. Projekt zrealizowany na zlecenie ”EKO-REGION” Sp. z o.o. w Bełchatowie zakresem obejmujący:

 • dwukondygnacyjny budynek administracyjno-socjalny B1 wraz z częścią warsztatową o pow. użytkowej 500,88 m²;
 • halę sortowni odpadów o pow. zabudowy 4123,34m² i pow. użytkowej 4060,10m2 wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi oraz urządzeniami technologicznymi;
 • wiatę magazynową B2 o powierzchni zabudowy 655,38 m2;
 • wiatę garażową B3 o powierzchni zabudowy 209,80 m2;
 • wagę najazdową o wymiarach 3x18m i nośności 60 ton;
 • przejezdną myjnię samochodową z zamkniętym obiegiem wody;
 • myjnię płytową o wymiarach 6x20m;
 • płytę fundamentową zbiornika paliwa 3,2x5,45m;
 • zjazd publiczny z drogi gminnej;
 • przyłącze wodociągowe wraz z instalacją wodociągową i hydrantową;
 • instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej i kanalizacji odcieków;
 • zbiornik żelbetowy wód opadowych/ppoż o wym. 25,00x25,00 m;
 • stację transformatorową 15/0,4kV oraz sieć energetyczną NN;
 • drogi wewnątrzzakładowe, miejsca postojowe, place manewrowe i stanowiska rozdrabniacza odpadów wielkogabarytowych i kruszarki gruzu budowlanego;
 • uzyskanie niezbędnych warunków i uzgodnień włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • sprawowanie nadzoru autorskiego.

Realizację obiektu zakończono w czerwcu 2016r.


<< Powrót do realizacji

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET