Bełchatów - Strzelnica

Strzelnica Sportowo-Rekreacyjna w Bełchatowie.
Projekt budowy strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Bełchatów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zrealizowany na zlecenie Miasta Bełchatów zakresem obejmujący:

  • Uzyskanie na etapie przygotowawczym wszelkich warunków, opinii i uzgodnień niezbędnych dla realizacji projektu;
  • Projekt budowlany i wykonawczy strzelnicy sportowo-rekreacyjnej o powierzchni zabudowy 1 279,46 m2, powierzchni użytkowej 1 136,34 m2 i kubaturze 9 405,0 m3 wraz technologią 10-stanowiskowej strzelnicy kulowej oraz 6-stanowiskowej strzelnicy pneumatycznej. Projekt obejmował wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczną, CCTV, SSWiN, KD oraz SAP;
  • Uzgodnienie projektu strzelnicy z Wojskową Akademią Techniczną w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowania do strzelań policyjnych;
  • Układ infrastruktury wewnętrznej: instalacje elektryczne (oświetlenie terenu i wewnętrzne linie zasilające), instalację wodociągową, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wiatę śmietnikową, drogi i place wraz z projektem zjazdu i tereny zieleni;
  • Przedmiary robót, kosztorysy nakładcze i inwestorskie;
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.


<< Powrót do realizacji

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET