Piotr - Market w Wieluniu

Market budowlany „Piotr” Sp. z o.o.
Kompleksowy projekt budowlany i wykonawczy „Budynku usługowo-handlowego” wykonanego na zlecenie „PIOTR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu zakresem obejmujący:

  • Przygotowanie koncepcji projektu w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem wraz z wizualizacjami przedmiotowego budynki i zagospodarowania działki.
  • Uzyskanie na etapie przygotowawczym wszelkich warunków, opinii i uzgodnień niezbędnych dla realizacji projektu włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  • Projekt budowlany i wykonawczy budynku usługowo-handlowego o powierzchni zabudowy 1126,69 m2, powierzchni użytkowej 1078,37 m2 i kubaturą 7648,0 m2 wraz z instalacjami (inst. elektryczna, oświetleniowa, odgromowa, sanitarna, ogrzewcza, wentylacyjna).
  • Układ komunikacyjny na terenie przedmiotowych działek w tym parkingi i tereny utwardzone o powierzchni 2174,31 m2.
  • Układ infrastruktury wewnętrznej: instalacje elektryczne (oświetlenie terenu i wewnętrznych linii zasilających), instalację wodociągową, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną.


<< Powrót do realizacji

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET