Zelów - Sala gimnastyczna SP2

Sala gimnastyczna przy SP 2 w Zelowie.
Projekt „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 2 w Zelowie” zawierający kompletną dokumentację projektową we wszystkich branżach wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie wykonane na zlecenie Gminy Zelów, które swym zakresem obejmował:

  • Uzyskanie na etapie przygotowawczym wszelkich warunków, opinii i uzgodnień niezbędnych dla realizacji projektu.
  • Projekt budowlany i wykonawczy sali gimnastycznej wraz z zapleczem o łącznej powierzchni zabudowy 1282,00m2 i kubaturze 6984,0 m3 w tym sala o powierzchni 652,0 m2.
  • Projekt termomodernizacji istniejącego budynku szkoły obejmujący także remont i wymianę konstrukcji dachu wraz z uzyskaniem uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
  • Układ infrastruktury wewnętrznej: instalacje elektryczne (przyłącze, oświetlenie terenu i wewnętrzne linie zasilające), instalację wodociągową, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, drogi i place, przestrzeń rekreacyjną i tereny zieleni.
  • Przedmiary robót, kosztorysy nakładcze i inwestorskie.
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Obiekt w trakcie realizacji.


<< Powrót do realizacji

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Projektowanie stron internetowych Master-NET